Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

Natuur en Landschap

 • De baan is in 1934 in de Duivendrechtse Polder aangelegd op grond van de Nederlandse Spoorwegen. Hij ligt 2.40m. beneden de zeespiegel. Het karakteristieke clubhuis dateert uit 1935. Het is een ontwerp van de Amsterdamse architect F.A. Warners. De Old Course is een van de acht banen in Nederland die door de beroemde architect Harry Colt is ontworpen. Vroeger speelde de Amsterdamse Golf Club (AGC) er. De baan wordt nu bespeeld door de golfclub Amsterdam Old Course (AOC). De baan is sinds de aanleg een paar keer ingrijpend gewijzigd. De NS besloot tot de bouw van de Utrechtboog, die per spoor Schiphol met Utrecht moest verbinden. De baan kon blijven, maar het spoorwegviaduct werd dwars door en over de baan gebouwd. Het Zwarte Laantje vormde in vroeger dagen de verbinding tussen Ouderkerk en Amsterdam.
  52.3184763 4.9365367
  • Natuur en Landschap
 • Lint van veenderijdijken tussen Ouderkerk aan de Amstel en Abcoude. aan weerszijden van de A2, langs vier voormalige veenderijen. De Hoogendijk loopt van Ouderkerk tot aan de Abcouderstraatweg in Amsterdam Zuidoost. De naam Hoogendijk is in de 20e eeuw gegeven aan de veenderijdijken, die de zuidwestelijke of westelijke kant van een aantal veenderijen vormden: de Holendrechter- en Bullewijkerpolder, De Zuidveenderij, De Nieuwe Bullewijk en De Toekomst.
  52.2861266511 4.9243376241
  • Natuur en Landschap
 • Het landje van Jan Geijsel is een ideale plek voor weidevogels. Door het concept van Plas-Dras is er een vogelparadijs ontstaan, vooral voor grutto's. Het landje heeft grote bekendheid onder vogelaars: Bullewijk International Airport.
  52.2820699966 4.92660322847
  • Natuur en Landschap
 • Het Ouderkerkerbos is aangelegd aan weerskanten van de snelweg A9, direct na de openstelling van de weg in 1970. Het bos vormt een belangrijke buffer tegen de CO2 uitstoot en het lawaai van het snelwegverkeer. Het is rijk aan vogels en bijzondere bomen en planten.
  52.2893430737 4.90810589685
  • Natuur en Landschap
 • De Ouderkerkerplas is een recreatie- en natuurgebied ten zuid-oosten van Ouderkerk aan de Amstel. De plas is ontstaan ten gevolge van zandwinning. Langs de oevers is een natuurgebied ontstaan. De plas is een belangrijke overwinteringsplaats voor zeer veel vogels. Van half april tot half oktober is de plas open voor recreatie.
  52.293764546 4.9268891184
  • OA-Omtrek
  • Natuur en Landschap
 • Polder de Ronde Hoep is een uniek voorbeeld van een historisch veenweidegebied. De polder is een nog vrijwel onbedorven voorbeeld van de wijze waarop de mens zich in de vroege middeleeuwen vestigde in een nog onontgonnen gebied. De Ronde Hoep is een historisch, middeleeuws veenweidegebied. Eén van de mooiste veenpolders van de Randstad. De polder is ideaal voor weidevogels en is kwetsbaar. Populair bij wandelaars en fietsers. Archeologisch onderzoek is dringend gewenst, nu de polder aangewezen wordt als calamiteitenberging.
  52.2851076196 4.90771436133
  • Natuur en Landschap
 • Turfmakerij uit de 19e eeuw, actief van 1875-1905. Ten noordoosten van Ouderkerk. De veenderij lag in twee gemeenten, Ouder-Amstel en Weesperkarspel. De oude omringdijk van de vervening is nog zichtbaar. Het daar achter liggende uitgeveende land ligt een stuk lager.
  52.2978088003 4.92047916345
  • Natuur en Landschap
 • Turfmakerij uit de 20e eeuw. Aangelegd 1912-1940. De oude omringdijk van de vervening is nog zichtbaar. Opgericht door de heren Schaap, Kluwer en Van der Wilt. De afvoer van de turf ging via het kanaal Sluisvaart. In 1940 kwam de polder droog. Er werden o.a. sportvelden aangelegd. Het sportveldencomplex van Ajax werd ernaar vernoemd. Vervener Gerrit van der Wilt liet in de Dorpsstraat op nr. 18 zijn woonhuis 'Nicolette' bouwen.
  52.3058077035 4.92324519469
  • Natuur en Landschap
 • Turfmakerij. De omringdijk van de turfmakerij werd aangelegd van 1802-1860. De Holendrechter en Bullewijkerpolder strekte zich in de 19e eeuw uit van de Middenweg tot aan de Abcouderstraatweg.
  52.2840613602 4.93354494183
  • Natuur en Landschap
 • Kanaal Veenderij Holendrechter- en Bullewijkerpolder. Gegraven als in- en uitvaart kanaal voor de veenderij en voorzien van een houten schutsluis. Aangelegd 1803-1805. Later afwateringskanaal voor het droogmalen van de veenderijplas in 1864. Nu gebruikt voor afwatering van de lager gelegen polder door het gemaal Holendrecht Bullewijk.
  52.2821222108 4.92800491735
  • Natuur en Landschap
 • In het water van de Bullewijk bij De Voetangel zijn restanten te zien van een eiland aangelegd ten behoeve van tolheffing. Gedeeltelijk herkenbaar aan pollen riet. Uniek overblijfsel van tolheffing te water bij de Voetangel t.b.v. tolheffing voor de weg Ouderkerk-Breukelen in de verkeersroute Amsterdam-Utrecht.
  52.2798554607 4.92625520537
  • Natuur en Landschap
 • Idyllische zicht op het laatste stukje Duivendrecht in vroeger tijden. Aan het patroon van de sloten is de waterhuishouding uit vroeger eeuwen af te lezen.
  52.3267872337 4.93829118252
  • Natuur en Landschap
 • De Zuidveenderij ligt ten noordoosten van Ouderkerk, tussen de Machineweg en de Middenweg. In 1898 werd ten zuiden van de veenderij De Nieuwe Bullewijk een nieuwe veenderij gestart.
  52.2968902091 4.92822538308
  • Natuur en Landschap
Share |