Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

Veenderij De Toekomst

Turfmakerij uit de 20e eeuw. Aangelegd 1912-1940. De oude omringdijk van de vervening is nog zichtbaar. Opgericht door de heren Schaap, Kluwer en Van der Wilt. De afvoer van de turf ging via het kanaal Sluisvaart. In 1940 kwam de polder droog. Er werden o.a. sportvelden aangelegd. Het sportveldencomplex van Ajax werd ernaar vernoemd. Vervener Gerrit van der Wilt liet in de Dorpsstraat op nr. 18 zijn woonhuis 'Nicolette' bouwen.

  • Turfmakerij uit de 20e eeuw. Aangelegd 1912-1940. De oude omringdijk van de vervening is nog zichtbaar. Opgericht door de heren Schaap, Kluwer en Van der Wilt. De afvoer van de turf ging via het kanaal Sluisvaart. In 1940 kwam de polder droog. Er werden o.a. sportvelden aangelegd. Het sportveldencomplex van Ajax werd ernaar vernoemd. Vervener Gerrit van der Wilt liet in de Dorpsstraat op nr. 18 zijn woonhuis 'Nicolette' bouwen.
    52.3058077035 4.92324519469
    • Natuur en Landschap

Klik hier voor meer foto's....

Ten noorden van de Burgemeester Stramanweg in de gemeente Ouder-Amstel.

Omringdijk

Veenderij De Toekomst is een turfmakerij uit de 20e eeuw. Aangelegd 1912-1940. Gedeeltelijk herkenbaar aan de oude omringdijk van de vervening tussen het 'bovenland' en het lagere liggende uitgeveende 'benedenland'.

N.V. Veenderij De Toekomst

In 1911 richten Dr. P.C.D. Schaap uit Monte Carlo, M. Kluwer, notaris te Amsterdam en G. van der Wilt, vervener te Ouder-Amstel, een N.V. op met het doel turf te maken. Het kapitaal bedraagt fl. 60.000,-. Schaap neemt voor
fl. 50.000,- deel, de anderen ieder voor fl. 5.000,-. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geven in 1912 toestemming om de vervening te starten. De vervening omvat een gebied van 100ha. Voor de aankoop van de gronden wordt een hypotheek aangegaan van fl. 250.000,- waarvoor als onderpand dienen de aan te kopen landerijen, twee levensverzekeringen op de heer Kluwer en de heer Van der Wilt en nog enkele andere hypotheken die de heer Schaap bij particulieren heeft uit staan. Het geleende geld wordt in 1912 ook geheel aan de aankoop van grond besteed.

Sluisvaart

De landen die aangekocht worden bevinden zich aan de noordkant van de Burgemeester Stramanweg, beginnen bij de 'boerderij van Hottentot' Stramanweg 97 en strekken zich uit tot de Spoorlijn Amsterdam Utrecht. In wezen is de Stramanweg de scheidslijn tussen de nieuwe veenderij en de voormalige veenderij De Nieuwe Bullewijk. Voor de afvoer van de turf, dat gaat in die tijd per zeilend vrachtschip, is voor de veenderij De Nieuwe Bullewijk een kanaal, de Sluisvaart, aangelegd met sluis bij de Bullewijk. Dit kanaal wordt opnieuw gebruikt voor De Toekomst. In het kanaal langs de Stramanweg wordt bij de toegang tot de Korte Dwarsweg een klapbrug gelegd. Het kanaal wordt door de Stramanweg heen gegraven, en in de weg komt voor het verkeer een tweede klapbrug te liggen en naast de weg een brugwachtershuis. Daarna is er nog een schutsluis als toegang tot de veenderij.

Ajax

De vergunning van de veenderij gold tot 31 december 1941. Dan moet de veenderij drooggemalen zijn en brug en brugwachtershuis verwijderd zijn. In 1932 werd duidelijk dat de veenderij binnen niet al te lange tijd zou ophouden. Dan komen we de heer H. Gels tegen als belanghebbende in de veenderij. Hij is lid van de Raad van Bestuur. De machinist van de stoombaggermolen, de heer Th. Dijksman krijgt van de Raad van Bestuur een lovend getuigschrift en het advies naar een andere betrekking uit te zien. In 1940 kwam de polder droog. Er werden o.a. sportvelden aangelegd. De polder werd in 1952 door de aanleg van de A2 in tweeën gedeeld. Het oostelijk deel werd in de zestiger jaren onderdeel van grondgebied van Amsterdam Zuidoost. De naam bleef daar behouden als naam van het sportveldencomplex van Ajax.

Nicolette

In Ouder-Amstel is de voormalige veenderij De Toekomst nog herkenbaar door de omringdijk en het veel lager gelegen land tot aan de A2 achter en naast voormalige boerderij Stramanweg nr. 97 'Immanuel'. Gerrit van der Wilt liet in de Dorpsstraat op nr. 18 in 1912 daar zijn woonhuis 'Nicolette'bouwen. In 1922 verhuisde hij met zijn gezin naar Bloemendaal.

Zie ook: R.P. Siekerman in Speuren & Ontdekken jrg.19 nr. 3 december 2003 blz. 21-28.

 
Share |
gearchiveerd onder: