Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

Veenderij Holendrechter- en Bullewijkerpolder

Turfmakerij. De omringdijk van de turfmakerij werd aangelegd van 1802-1860. De Holendrechter en Bullewijkerpolder strekte zich in de 19e eeuw uit van de Middenweg tot aan de Abcouderstraatweg.

  • Turfmakerij. De omringdijk van de turfmakerij werd aangelegd van 1802-1860. De Holendrechter en Bullewijkerpolder strekte zich in de 19e eeuw uit van de Middenweg tot aan de Abcouderstraatweg.
    52.2840613602 4.93354494183
    • Natuur en Landschap

Klik hier voor meer foto's....

Ten oosten van Ouderkerk aan de Amstel.

Turfmakerij

De omringdijk van de turfmakerij werd aangelegd van 1802-1860. Ze is gedeeltelijk herkenbaar aan de oude omringdijk van de vervening tussen het 'bovenland' en het lagere liggende uitgeveende 'benedenland'.
De Holendrechter en Bullewijkerpolder strekte zich in de 19e eeuw uit van de Middenweg tot aan de Abcouderstraatweg en viel onder twee gemeenten.
De polder lag namelijk ook voor een klein gedeelte (bij de Abcouderstraatweg) in de voormalige gemeente Weesperkarspel. De landeigenaren van de polder, nagenoeg allen inwoners van Amsterdam, kregen in 1802 definitief toestemming de Holendrechter- en Bullewijkerpolder te vervenen. Eén van de voorwaarden
die door de overheid werd gesteld was dat er een stevige dijk om de veenderij gelegd zou worden op enige afstand van de Bullewijk en de Holendrecht en dat na 60 jaar de veenderijplas drooggemalen zou worden. Het was de bedoeling dat de dijk in dertig jaar tijd geheel klaar en op de juiste hoogte zou zijn. Het duurde echter nog vele jaren langer voordat de dijk volgens plan aangelegd was. Tot de droogmaking in de jaren 1864 eeuw diende deze dijk ter voorkoming van afslag en wateroverlast voor het omliggende land. Na de droogmaking verloor de dijk zijn functie. De dijk werd zelfs over grote afstand onderdeel van het te begrazen weiland.

Hoogendijk

De binnendijk van de Holendrechter- en Bullewijker polder is nog altijd duidelijk in het landschap te herkennen. De dijk slingert zich op korte afstand van het water van de Bullewijk en de Holendrecht door het weiland. In de twintigste eeuw kreeg ze de naam 'Hoogendijk'. Op de foto boven: Aan de Amstelweg dicht bij het viaduct van de Holendrecht/A2 is een kort gedeelte van de dijk geasfalteerd. Links het bovenland en rechts het benedenland in de veenderij. Het bovenland ligt 2,4 m onder NAP, het benedenland 4 meter. De boerderij is in de voormalige veenderij gebouwd.

 
Share |
gearchiveerd onder: