Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

Landje van Geijsel

Het landje van Jan Geijsel is een ideale plek voor weidevogels. Door het concept van Plas-Dras is er een vogelparadijs ontstaan, vooral voor grutto's. Het landje heeft grote bekendheid onder vogelaars: Bullewijk International Airport.

  • Het landje van Jan Geijsel is een ideale plek voor weidevogels. Door het concept van Plas-Dras is er een vogelparadijs ontstaan, vooral voor grutto's. Het landje heeft grote bekendheid onder vogelaars: Bullewijk International Airport.
    52.2820699966 4.92660322847
    • Natuur en Landschap

Klik hier voor meer foto's....

Amstelweg/Holendrechterweg
Ouderkerk aan de Amstel

Vogelparadijs

Sinds 1999 zet veehouder Jan Geijsel jaarlijks van half februari tot half april negen hectare land onder water.
In het uitgeveende deel van de Holendrechter- en Bullewijkerpolder is daardoor een ideale plek voor vogels, die net terugkomen uit hun overwinteringsgebieden, ontstaan. Het “Landje van Geijsel” is een jaarlijks terugkerend succes, en geniet nationale bekendheid.

Vogels kijken in de stadsrand

Uit de Amstelgids, weekblad voor Ouder-Amstel, van 22 april 1999: Vogelaars kennen de Ouderkerkerplas als een vogelparadijs in de winter. Dit voorjaar is er een Hof van Eden bijgekomen: ten zuiden van de A9, bereikbaar via het fietsviaduct aan de zuidwestkant van de plas (Amstelzijweg) heeft veehouder Jan Geijsel negen hectare land onder water gezet. Als u een kijkje wilt nemen, en dat is beslist een aanrader, moet u dat in de komende week doen. Daarna zet Geijsel de afvoer weer open. Het land komt dan weer droog te liggen om in mei de koeien te verwelkomen. In maart liet hij een laaggelegen stuk land in het uitgeveende deel van de Holendrechter- en Bullewijkerpolder onderlopen door het inlaatsluisje open te zetten en de uitlaat af te sluiten. Door te spelen met in- en uitlaat kon hij een peil instellen waarbij de hogere delen net droog blijven en de wat lagere onder water staan. Een ideale situatie voor vogels die net terugkomen uit hun overwinteringsgebieden. Een week na het “plas-dras” zetten telden vogelaars al meer dan duizend grutto’s, dertien kemphanen, slobeenden, tureluurs, pijlstaarteenden en krakeenden. Geijsel: “Het is afwachten hoe het land eruit ziet als het eind april weer droog valt. Voorlopig is het nog een vogelparadijs”. Het “Landje van Geijsel” werd een jaarlijks terugkerend succes, en verwierf al gauw nationale bekendheid. Jaarlijks wordt het van half februari tot half april onder water gezet.

Plas-Dras

Plasdras is het verschijnsel dat er, vooral vroeger, in het voorjaar ten gevolge van beperkte afwatering op de lagere delen van het land water kwam te staan. Deze nattigheid werd door weidevogels als grutto, tureluur, kievit en scholekster gebruikt om voedsel te zoeken en te rusten Door verbeterde afwatering en een verlaagd waterpeil komt deze situatie nauwelijks meer voor. Tegenwoordig krijgen agrariërs zelfs een vergoeding als zij een deel van het land in het voorjaar onder water zetten voor weidevogels.De Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (PSAN) kent het pakket “plasdras voor broedende en trekkende weidevogels”. Boeren die dit pakket afsluiten, moeten tussen 15 februari en 15 april een deel van hun land onder water zetten. Op meer dan de helft van het plas-dras gebied dient de waterhoogte 5 tot 20 cm te zijn.

Vogels

De vogels gebruiken het onder water staande deel vooral om te rusten en te slapen. In het begin van de periode staan er soms duizenden grutto’s.. Aan de drassige randen en randjes wordt druk gefoerageerd. Het voedsel bestaat daar uit gras, regenwormen, insecten en insectenlarven, al naar de voorkeur van de soort. Ook na de plas-dras periode is het land rijk aan wormen en insectenlarven en wordt ook dan bezocht door voedselzoekende vogels. Het Landje van Geijsel maakt hierop geen uitzondering. Het is buitengewoon soortenrijk en trekt vele vogelaars van heinde en verre. Het dijkje naast het gemaal Holendrecht- Bullewijk biedt een schitterend uitzicht over het gebied waarbij de zon meestal in de rug staat, zodat het beeld optimaal is. Op sommige dagen zijn er vele individuen van bepaalde soorten bij elkaar. Zie onderstaand overzicht met vermelding van het hoogste waargenomen aantal op één moment in het voorjaar van 2012.
100 Kemphanen
100 Meerkoeten
100 Spreeuwen
110 Tureluurs
120 Wintertalingen
158 Krakeenden
210 Zilvermeeuwen
250 Grauwe Ganzen
300 Scholeksters
360 Wulpen
500 Kieviten
501 Smienten
550 Kokmeeuwen
En met meer dan 2000:
2500 Grutto’s
2000 IJslandse Grutto’s
Het spreekt vanzelf dat vooral de enorme aantallen grutto’s een buitengewoon indrukwekkende aanblik bieden. In kleinere aantallen, maar vaak met meer dan twintig, zijn nog te vermelden: Bergeend, Bonte Strandloper, Brandgans, Goudplevier, Graspieper, Houtduif, Huiszwaluw, Kleine Mantelmeeuw, Kolgans, Regenwulp, Slobeend, Wilde Eend.

Kijkschuur

Bij het Landje van Geijsel staat een poldergemaal, het gemaal Holendrecht-Bullewijk, dat via een kanaaltje afwatert op de genoemde riviertjes. Dat is ook de plek om de vogels te spotten. Het staat bij de overgang van Holendrechterweg in Amstelweg. Bij het gemaal hoorde, in de beginsituatie van 1999, een loods voor opslag van goederen van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Naast de loods kon men genieten van een vrij uitzicht over de waterplassen en het drassige land met de vele vogels. In 2004 kwam de loods vrij en werd een overleg gestart waarbij A.G.V, de Dienst Waterbeheer en Riolering, het Groengebied Amstelland, de heer Geijsel en de Vogelwerkgroep Ouderkerk aan de Amstel betrokken waren. Dit resulteerde in aankoop van de loods door het Groengebied en verplaatsing daarvan naar een plek verder van het gemaal. Dit kwam gereed in het begin van 2006. De inrichting van de vanaf dat moment als “vogelkijkschuur” te boek staande loods werd uitgevoerd in overleg met de Vogelwerkgroep. Zo ontstond er een bescheiden bezoekerscentrum. Er is vanaf de bovenverdieping door grote ramen vrij uitzicht over het landje en er zijn beneden kijksleuven in de muur. Naast de schuur is er voldoende ruimte om in de buitenlucht de vogels waar te nemen. Er is b.v. veel plaats voor telescopen. Buiten bevindt zich ook nog een picknicktafel. Binnen is er op informatiepanelen van alles te zien over de vogels, hun uiterlijk en aantallen, over de Vogelwerkgroep, het Groengebied en over het vee van de heer Geijsel. De Vogelwerkgroep gebruikt de kijkschuur bovendien voor ontvangstruimte bij excursies. Water en electriciteit ontbreken. De schuur is in onderhoud bij het Groengebied. Klein onderhoud, zoals een jaarlijkse schoonmaakbeurt, wordt verricht door leden van de Vogelwerkgroep.

Bullewijk International Airport

Het komen en gaan van de vele trekvogels gaf aanleiding tot het volgende stukje in Tot Uw Dienst, maandblad voor ouderen in Ouder-Amstel, van maart 2007: Het is weer een hele drukte op BLW, Bullewijk International Airport. Vooral in het goed bezochte restaurant is het een komen en gaan van vogels van diverse pluimage. Opvallend is dat er ook veel Nederlands gesproken wordt, maar met verschillende accenten. Hier en daar is onvervalst Ouderkerks te herkennen, maar over het algemeen mengen zich de Scandinavische å’s en ø’s zich met Swahiliklanken. Regelmatig zie je dat Scandinaviërs zich naar Gate 13 begeven, terwijl vanuit de aankomsthal steeds meer gebruinde zomergasten arriveren. We raken in gesprek met Noppie Nijlgans. Ik ken ze wel zegt hij, mijn familie komt ook uit die streek. Het zijn pensionado’s. ’s Winters lekker in de zon en ’s zomers hier wat rondklooien met de familie, nestje bouwen en zo. Die anderen eten zich hier de hele winter vol en smeren hem nu naar het Noorden. Het eten schijnt daar nog beter te zijn. Ikzelf neem straks een binnenlands vluchtje en zoek een rustig stekkie uit. Voor mij is hier genoeg te eten en te beleven. Het bonte gezelschap op BLW is een bezoekje waard! Je vindt het op het Landje van Geijsel, bij de Vogelkijkschuur en het gemaaltje aan de Bullewijk.

 
Share |
gearchiveerd onder: