Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Slider

Sections

De Oude School

Mooi voorbeeld van beginnende Amsterdamse School. Met Kleine Kerk en Huis van de bovenmeester voor Duivendrecht een bijzonder ensemble.

  • Mooi voorbeeld van beginnende Amsterdamse School. Met Kleine Kerk en Huis van de bovenmeester voor Duivendrecht een bijzonder ensemble.
    52.3307527 4.941048
    • Gemeentelijk monument
    • Bedrijven en Instellingen

Klik hier voor meer foto's....

Schoolpad 1-4
1115 GT Duivendrecht

Prachtig ensemble

Het gebouw (1925) is een interessant voorbeeld van de beginnende Amsterdamse School. Het gebouw vormt bovendien een harmonieuze combinatie met het gebouw van de Protestantse Kerk en het oude schoolmeesterhuis. Architecten: Maarse en Pool. De aannemers waren
A. en W. de Bruin. Opzichter was G. van Walbeek. Gemeentelijk monument.

Christelijk Volksonderwijs

De school is gesticht door de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke Scholen in Duivendrecht. Deze vereniging sloot zich aan bij de Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs. In 1935 werd in een houten gebouw, achter de lagere school, een kleuterklas gehuisvest. De eerste leerkrachten van de school waren: dhr. Elfrink, hoofd der school, mej. Oostveen, mej. G.I. Haan, dhr. H.H. Grimme, een oudere broer van het latere schoolhoofd A.A. Grimme en mej. E.G. Bruinisse. Het aantal leerlingen schommelde rond de 100.

Sluiting

Op 14 augustus 1973 werd het schoolgebouw buiten gebruik gesteld. De school verhuisde naar de Zonnehof. In 1976 werd daar een nieuwe school geopend. Bij de start van het schooljaar 2007/2008 moest de protestants-christelijke Daltonschool te Duivendrecht noodgedwongen haar deuren sluiten. Het Ministerie van Onderwijs stopte met de vergoeding omdat het aantal leerlingen van De Regenboog was gedaald tot onder het wettelijke minimum.

De 'laatste' oude school

De Stichting Oud-Duivendrecht (SOD) heeft onderzoek laten doen naar het gebouw door Dr A.J. Looyenga, voorzitter van het Cuypers Genootschap en de heer J.H. van Tongeren, voorzitter van de Vereniging voor Heemkennis “Ons Amsterdam”. Voor de (oud-) Duivendrechters is d’Oude School bovendien een kostbare herinnering aan hun schooltijd. Omdat het gebouw van de vroegere Openbare Lagere School en de Sint Joannesschool aan de Rijksstraatweg in het verleden afgebroken zijn, is er nog maar één school uit het begin van de 20e eeuw in Duivendrecht over.

Amsterdamse School

De Amsterdamse School is een aanduiding voor een stroming in de architectuur uit de periode 1910-1940 en kenmerkt zich door een expressieve plastische bouwkunst. De indruk die een gebouw moest opwekken, was vaak belangrijker dan het interieur. De Amsterdamse School bouwde vooral volkswoningbouw, bruggen en openbare gebouwen, waaronder scholen. De horizontale lijn is één van de meest karakteristieke eigenschappen van de Amsterdamse School. De Amsterdamse School gebruikte veel verticale accenten in de gevelindeling. Men gebruikte eerlijke materialen, zoals baksteen. Het functionele is ondergeschikt aan de vormgeving.

 
Share |