Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

't Jagershuis

't Jagershuis (oorspronkelijk 1614) was vroeger een trefpunt voor de jagers, die met hun paarden de trekschuiten trokken over het jaagpad langs de Amstel. Het is een schitterend monumentaal pand, gelegen direct aan het water en deel van het beschermd dorpsgezicht Ouderkerk aan de Amstel (Gem. Amstelveen). De bebouwing vormt een fraai harmonisch ensemble. Rijksmonument nr. 8126 (aanwijzing 15-12-1970).

  • 't Jagershuis (oorspronkelijk 1614) was vroeger een trefpunt voor de jagers, die met hun paarden de trekschuiten trokken over het jaagpad langs de Amstel. Het is een schitterend monumentaal pand, gelegen direct aan het water en deel van het beschermd dorpsgezicht Ouderkerk aan de Amstel (Gem. Amstelveen). De bebouwing vormt een fraai harmonisch ensemble. Rijksmonument nr. 8126 (aanwijzing 15-12-1970).
    52.2960961 4.8993528
    • Rijksmon-1
    • Bedrijven en Instellingen

Klik hier voor meer foto's....

Amstelzijde 2-4
1184 VA Amstelveen

Trekschuit

De Amstelzijde (Buurt over Ouderkerk) maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht Ouderkerk aan de Amstel
en ligt op de westoever van de Amstel (gemeente Amstelveen). Tot 1937 was ze via de Lange Brug direct verbonden (via de Brugstraat) met de dorpskern van Ouderkerk aan de Amstel op de oostoever van de Amstel. Aan Amstelzijde staan van oudsher herbergen en uitspanningen, die voornamelijk uit de 17de en 18de eeuw dateren. In de 17de eeuw nam het personenvervoer over water met de trekschuitsterk toe. De Amstelroute van en naar Amsterdam werd druk gebruikt en Ouderkerk was daarin een belangrijke halteplaats. De Amsteldijk trok ook veel verkeer aan over land als gevolg van de nabijheid
van de grote stad.

Rijksmonument?

De vroegste gegevens over ’t Jagershuis stammen uit de 17e eeuw. Het Café heette oorspronkelijk De Rustende Jager (in de volksmond: Het Jagershuisje) en later Buitenlust. De naam ’t Jagershuis is uit de 20e eeuw. Pas na een ingrijpende verbouwing in 1964 kreeg het haar huidige uiterlijk en bestemming als restaurant-hotel. Het staat op de lijst van rijksmonumenten. Het bestaat uit twee topgevels met haaks aangebouwde vleugel en is volgens het monumentenregister uit 18e eeuw. Het pand dreigt (anno februari 2017) uit het Rijksmonumentenregister te worden geschrapt, omdat uit bouwkundig onderzoek zou blijken dat het pand tussen 1963 en 1966 volledig opnieuw is opgetrokken en ‘geen intrinsieke monumentale waarden’ heeft. Wel merkwaardig dat de aanwijzing tot rijksmonument uit 1970 dateert! Vier jaar later! En dan na 46 jaar constateren dat het toch geen (rijks)monumentale status heeft……

Horeca

Nog altijd is de Amstelzijde een geliefde uitgaansplek met veel horecagelegenheden. De historisch gegroeide lintbebouwing is divers van karakter. Erfgoednota Amstelveen: ‘Woningen, winkeltjes en horecagelegenheden zijn overwegend vrijstaande en op zichzelf staande ontwerpen die variëren in oriëntatie aan de dijk, in kapvorm, in materialisatie en in functie’. De cafés en restaurants domineren het beeld. Het mooie, gevarieerde ensemble maakt het waard om het in zijn totaliteit te bewaren. ‘t Jagershuis en Paardenburg springen het meest in het oog, omdat hun vormgeving zichtbaar het meest met het verleden verbonden is.

 
Share |
gearchiveerd onder: ,