Financieel Jaarverslag 2017

Stichting Erfgoed Amstelland

Financieel Jaarverslag 2017

 

Ontvangsten
Donatie Stichting Actiegroep KURK                                 € 1.000,00
Donatie Rabobank Coöperatief Fonds                                € 2.500,00
                                                                + ----------
Totaal ontvangsten                                                € 3.500,00


Uitgaven
Bankkosten rekening RABObank Amstel en Vecht                      €   154,13
Website doorberekening                                            €   103,73
Cadeaubon Piet de Boer                                            €   100,00
Cadeau familie Van Bethlehem                                      €    25,90
Restaurator Ronald de Jager, deelfactuur restauratie              € 1.385,48
                                                                + ----------
Totaal uitgaven                                                   € 1.769,24


Totaal ontvangsten                                                € 3.500,00
Totaal uitgaven                                                   € 1.769,24
                                                                - ----------
Totaal ontvangsten - uitgaven                                     € 1.730,76


Banktegoeden per 31-12-2016
Saldo rekening-courant NL55 RABO 0136 9519 10                     € 3.651,92
Saldo bedrijfsspaarrekening NL70 RABO 1268 4592 59                €     0,00

Banktegoeden per 31-12-2017
Saldo rekening-courant NL55 RABO 0136 9519 10                     € 5.382,68
Saldo bedrijfsspaarrekening NL70 RABO 1268 4592 59                €     0,00


Saldo rekening-courant NL55 RABO 0136 9519 10 per 31-12-2017      € 5.382,68
Saldo rekening-courant NL55 RABO 0136 9519 10 per 31-12-2016      € 3.651,92
                                                                - ----------
Toename banktegoed in 2017                                        € 1.730,76


Balans per 31-12-2016

Banktegoed rekening NL55 RABO 0136 9519 10                       €  3.651,92
Schilderij Storck                                                €  5.000,00
Aquarel Kruimel                                                  €  1.399,60
Archief Ton Albers                                                        PM
Brochure De Gouden Eeuw, aantal 50                               €    125,00
                                                               + -----------
Totaal activa                                                    € 10.176,52

Eigen vermogen                                                   € 10.176,52
                                                               + -----------
Totaal passiva                                                   € 10.176,52

 

Balans per 31-12-2017

Banktegoed rekening NL55 RABO 0136 9519 10                       €  5.382,68
Schilderij Storck                                                €  5.000,00
Aquarel Kruimel                                                  €  1.399,60
Archief Ton Albers                                                        PM
Collectie Van Bethlehem                                                   PM
                                                               + -----------
Totaal activa                                                    € 11.782,28

Uitstaande rekening voor onderhoud wwbsite 4e kwartaal 2017      €     36,30
Eigen vermogen                                                   € 11.745,98
                                                               + -----------
Totaal passiva                                                   € 11.782,28

 

© CAJA 2018

 

Share |