Algemeen Jaarverslag 2017

 

Stichting Erfgoed Amstelland

Algemeen Jaarverslag 2017

 

In het verslagjaar is het bestuur bijeen geweest op 24 januari, 30 mei, 26 september en 21 november, vrijwel steeds in voltallige samenstelling. Bij de aanvang van het jaar bestond het bestuur uit Mieke Blankers-Kasbergen, voorzitter, Jozé van der Voort-van der Heijden, secretaris, Rob Ammerlaan, penningmeester, en de leden Hans Out en Henk van Keulen. De vergadering van 21 november was de laatste onder voorzitterschap van Mieke Blankers-Kasbergen. Wegens het beëindigen van haar functie van burgemeester van Ouder-Amstel kwam de functie van bestuurslid namens de Gemeente vacant. In dankbaarheid voor haar inzet ten behoeve van de Stichting Erfgoed Amstelland vanaf de oprichting in 2013 nam het bestuur in de vergadering van 21 november op gepaste waardige wijze afscheid van haar. Onderstaande foto werd genomen na deze november vergadering. De beoogde opvolger, in de functie van voorzitter, is mevrouw J. (Joyce) Langenacker, de nieuw benoemde burgemeester van Ouder-Amstel.

   
 

Na de laatste vergadering onder voorzitterschap van Mieke Blankers
op 21 november 2017.

 

Op 12 december werd in een bijzondere raadsvergadering van de Gemeente Ouder-Amstel afscheid genomen van burgemeester Mieke Blankers. Op de uitnodiging voor deze bijeenkomst staat vermeld dat onze oud-voorzitter geschenken bij gelegenheid van het afscheid ten goede laat komen van de Stichting Erfgoed Amstelland. De Stichting zal deze schenking gebruiken voor de aanschaf van een 17e eeuwse lijst voor het prestigieuze schilderij Jacobus Storck.

   
 

Uitnodiging voor de raadsvergadering met tevens de vermelding van de schenking aan de Stichting Erfgoed Amstelland.

 

Volgend op de verstrekte opdracht van 22 november 2016 is Ronald de Jager vroeg in 2017 met de uitvoering van het omvangrijke Storck restauratie project begonnen. In het Weekblad voor Ouder-Amstel van 29 maart 2017 verscheen van de hand van Stasja Bresser-Köhler een gedetailleerd rapport over de noodzakelijke herstel werkzaamheden onder de titel: "Restauratie 17e eeuws schilderij begonnen". Op 27 juni is de voorzitter van de Stichting, burgemeester Mieke Blankers vergezeld van de wethouders Marian van der Weele en Jacqueline de Maa, en begeleid door de secretaris van de stichting Jozé van der Voort, de vorderingen van het herstel in het atelier van de restaurateur in ogenschouw gaan nemen.

   
  Belangstellende aanschouwing van het Bestuur van Ouder-Amstel
van de restauratie van het Storck schilderij.
 

Van dit bezoek schreef Bianca Fenne een verslag onder de titel Herstel van 'Gezicht op Ouderkerk'. Dat verslag werd opgenomen in het Weekblad voor Ouder-Amstel van 5 juli 2017 met bovenstaande foto als illustratie. De voltooiing van de restauratie en een nieuwe omlijsting wordt verwacht medio 2018.
 
Uit de opbrengst van de "rommelmarkt" van 27 mei 2017 schonk de actiegroep KURK een bedrag van 1.000 euro aan de Stichting Erfgoed Amstelland. De schenking komt ten goede aan de restauratie van het 17e-eeuwse schilderij 'Gezicht op Ouderkerk' en aan de aankoop van een passende lijst voor dit schilderij.

In november deed de Lions Club Ouder-Amstel de toezegging van een bijdrage van 500 euro voor de aankoop van een lijst. De implementatie hiervan zal in 2018 aan de orde komen.

 

       
  De collectie Van Bethlehem omvat gravures, een schilderij en tinnen voorwerpen.  

Ook in november werd aan de Stichting een collectie aangeboden door de familie Van Bethlehem, omvattende een aantal objecten uit het bezit van de heer Maarten van Bethlehem en diens schoonmoeder wijlen mevrouw Van Bethlehem-Voorthuis. Het betreft vier gravures met voorstellingen uit de regio Amstelland, een olieverf op hardboard schilderij met gezicht op Ouderkerk aan de Amstel van Johannes van Bethlehem (1914-2003) en voorts dertig tinnen voorwerpen waaronder schenkkannen, schotels en olielampjes. De gehele omvang van deze aanwinst wordt weergegeven onder Collecties/collectie-van-bethlehem.

Eind 2017 ontving de Stichting het droevige bericht van het overlijden van Ton Albers op 22 december. De Stichting zal hem eren door zijn nalatenschap waarover de Stichting in ruime mate beschikt met grote zorg te beheren en de bekendheid ervan te bevorderen

 

© CAJA 2018

 

Share |