Beleidsplan

Beleidsplan 2022

                                                                                                                                                        

 

Visie Stichting Erfgoed Amstelland

De visie van de stichting vloeit voort uit de doelstelling, die verkort als volgt luidt: De stichting stelt zich ten doel het beschermen en voor publiek toegankelijk maken van voor de historie van Ouder-Amstel van belang zijnde goederen en het bevorderen van belangstelling voor onder- en bovengronds erfgoed. Uit deze doelstelling heeft het bestuur een kernvisie ontwikkeld met een drieledige taak nl. beschermen, inventariseren en toegankelijk maken van cultureel erfgoed.

Cultureel erfgoed omvat in de taakstelling van de stichting nadrukkelijk geen ondergronds erfgoed en geen gebouwde monumenten. De stichting ziet als kerntaak het behoud en beheer van beeldende en toegepaste kunstvoorwerpen met een relatie tot Ouder-Amstel en Amstelland in bredere zin.

Voor de toekomst ziet het bestuur ook een rol in het verwerven van voorwerpen door middel van aankoop, schenking, legateren en bruikleen. De uitvoering van de visie zal vorm krijgen in een uitvoeringsplan.

 

Ouder-Amstel, september 2022

 

Prinses Margrietlaan 3
1191 BW Ouderkerk aan de-Amstel
erfgoedamstelland@gmail.com
Kvk  58782982     NL55RABO0136951910
http://www.historischamstelland.nl/ontdekken/stichting-erfgoed-amstelland

Share |