Financieel Jaarverslag 2013

 

 

Stichting Erfgoed Amstelland

Financieel Jaarverslag 2013

 

Inkomsten
Bijdragen aankoop schilderij Storck
- Particulieren, 44 personen                        € 3.288,00

- Stichting Historisch Museum Ouder-Amstel          € 1.000,00
- Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel      €   500,00
- Zomermarkt Rad van Fortuin                        €   921,00
- Stichting Historische Wandeling                   €   500,00
- Gemeente Ouder-Amstel                             € 1.000,00
- Stichting Landschap Amstelland                    €   750,00
                                                  + ----------
Totaal bijdragen aankoop schilderij Storck          € 7.959,00    € 7.959,00

Verkoop ansichtkaarten en vouwkaarten                             € 1.075,50
Verkoop brochure De Gouden Eeuw                                   €   200,00
                                                                + ----------
Totaal baten                                                      € 9.234,50


Uitgaven
Kosten brochure De Gouden Eeuw                                    €   838,38
Aankoop schilderij Storck                                         € 5.000,00
Kosten onderzoek schilderij                                       €   246,05
Kosten tentoonstelling                                            €    29,57
Drukkosten 750 ansichtkaarten schilderij                          €    37,76
Drukkosten 750 vouwkaarten schilderij                             €   115,42
Declaratie notaris Bellaar, opstellen statuten                    €   584,43
                                                                + ----------
Totaal lasten                                                     € 6.851,61


Totaal inkomsten                                                  € 9.234,50
Totaal uitgaven                                                   € 6.851,61
                                                                - ----------
Overschot                                                         € 2.382,89

 

Banktegoeden per 31-12 2013
Saldo rekening-courant NL55 RABO 0136 9519 10                     € 2.041,44
Saldo bedrijfsspaarrekening NL70 RABO 1268 4592 59                €     0,00

 

Vordering op Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel         €   341,45
Ontvangen op 20-01-2014                                           €   351,45
Restitutie op 06-02-2014                                          €    10,00

 

Donateurs voor de aankoop schilderij “Storck”,
in chronologische volgorde van ontvangst donatie
F. Zwerver, C.A.J. Ammerlaan, P. van Schaik, A. de Boer, J.Y.S. Sun, H. Out, J.H. de Swart-van Doornewaard, Mw. Verkade, J. en A. van den Oever, J. Liefde, J.E.F. Landman, R.P. Siekerman, W.H.M. Welling, J. Bouman, N.N., N.N., D. Endt, Mw. Bongaard-de Wijn, A. van ’t Hoff, N.N., W. Ovaa, A. Melchers, N.N., F.W.M. Waarle, J.C. Gaasterland, W. van der Velden, G.J. Roebersen, W.J. Groeneweg, H.P. Blok, R.A. Kops, Mw. van Dijk, L.H. Ip, E. Vinkenborg, J.J.M. van Dijk, N.N., J.A.J. Vrolijk, W.H.M. Korrel, Mw. Van Dijk, H.B.J. Bon, A.J.M. van Noorden, J. Treure, Fam. Slotboom, D.J. Udo van Essen, R. Banner

 

Balans per 31-12-2013
Banktegoed rekening NL55 RABO 0136 9519 10                        € 2.041,44
Vordering op Historische Vereniging van Aemstel                   €   341,45
Schilderij Storck                                                 € 5.000,00
Ansichtkaarten, 99 stuks                                          €    49,50
Vouwkaarten, 0 stuks                                              €     0,00
Brochure De Gouden Eeuw, aantal 130                               €   520,00
                                                                + ----------
Totaal activa                                                     € 7.952,39

                   
                                 

Bankkosten rekening RABO, periode 18-11 t/m 31-12 2013            €    17,89
Eigen vermogen                                                    € 7.934,50
                                                                + ----------
Totaal passiva                                                    € 7.952,39

 

© CAJA 2014

 

Share |