Algemeen Jaarverslag 2015

 

 

Stichting Erfgoed Amstelland

Algemeen Jaarverslag 2015

 

In het verslagjaar is het bestuur, in voltallige samenstelling, bijeen geweest op 31 maart en 30 september. Voor opende zaken heeft communicatie veelvuldig via rondschrijvens per e-mail plaatsgevonden.

In de vergadering van maart werd mevrouw J. van der Voort benoemd tot secretaris. Zij volgt de heer J. Coevert op in deze functie.

Aan de Stichting werd door de Belastingdienst de ANBI status toegekend, ingaande 1 november 2015. De Stichting valt in de categorie culturele ANBI.

Er werd een website over de Stichting samengesteld. Deze is voorlopig te gast op de site van het Cultuurplatform Ouder-Amstel. Het URL adres is www.cultuurplatformouder-amstel/stichting-erfgoed-amstelland.

De kosten voor restauratie en een nieuwe lijst voor het 17e-eeuwse Storck schilderij worden begroot op € 10.000 Euro, resp. € 7.000 voor de restauratie en € 3.000 voor een lijst. Een aanvraag voor subsidie ingediend bij de Meerlanden werd afgewezen.

Bezit van de Stichting wordt permanent geëxposeerd in het Historisch Museum Ouder-Amstel. Daaronder vallen het schilderij Storck en de aquarel Kruimel. Ook werk van Ton Albers wordt getoond. Het persoonlijke archief van Ton Albers werd door hem in december 2014 aan de Stichting overgedragen. De Stichting kwam hiermee in het bezit van een omvangrijke collectie van aquarellen, schilderingen, en daarmee verband houdende documenten van deze gerenommeerde grote kunstenaar uit de eigen regio. Niet alleen woonde Ton Albers in Duivendrecht en was zijn atelier sinds 1979 gevestigd in d’Oude School, ook voor zijn werk vond hij inspiratie in het landschap en het leven in Amstelland. Zijn favoriete uiting was de aquarel, veelal in de kleuren rood, geel en blauw, maar daarnaast maakte hij ook olieverfschilderijen en litho’s. Veel van zijn meer dan duizend werken werden vanuit zijn atelier aan bezoekers verkocht. Een verzameling bijeengebracht door de NMB, thans ING bank, werd in boekvorm in een oplage van 12.000 exemplaren uitgegeven. Ook de Akzo kocht werk van Ton Albers. Voor Amnesty International maakte hij posters en Kerst/Nieuwjaarskaarten. In tientallen exposities is het werk getoond. Daaronder overzichtstentoonstellingen in het Singer Museum te Laren, en kleinere exposities in Amstelveen in Aemstelle en Van der Togt. Aan de inventarisatie en digitalisering van de omvangrijke collectie Albers, thans deel uitmakend van het bezit van de Stichting, wordt gestadig gewerkt.

De financiële gegevens over jaar 2015 zijn ondergebracht in het verslag van de penningmeester. Aan het eind van boekjaar 2015 bedroeg het vermogen van de Stichting € 9.372,52, waarvan € 2.709,92 in de vorm van vrij besteedbare liquide middelen.
 

© CAJA 2016

 

Share |