Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

Huis Schoolhoofd Waver

Hoofd der openbare school P.v.d. Sluys heeft in 1896 dringende een nieuwe woning nodig. Voor en tijdens de bouw is politiek gekrakeel in het college van B&W en gemeenteraad. In oktober 1897 wordt de woning opgeleverd.

  • Hoofd der openbare school P.v.d. Sluys heeft in 1896 dringende een nieuwe woning nodig. Voor en tijdens de bouw is politiek gekrakeel in het college van B&W en gemeenteraad. In oktober 1897 wordt de woning opgeleverd.
    52.2532334 4.9112611
    • Woonhuis

Klik hier voor meer foto's....

Waver 11
1191 KE Ouderkerk aan de Amstel

Hoofd der school

Rechts naast het vroegere schooltje in Waver staat een voormalige onderwijzerswoning (1897) met een 'eerste steen'. Aanleiding: Het Hoofd van de Openbare School,
P. van der Sluys, had in 1896 acuut een nieuwe woning nodig. De oude woning was zo ernstig verzakt, dat hij er vóór de winter uit moest.

Bouwruzie

De eerste tekeningen liggen er al op 21 juli 1896. Al voor de bouw zijn er een paar problemen. De bouw kan niet voor het geraamde bedrag (fl. 4300,-) worden uitgevoerd. Bovendien keuren Gedeputeerde Staten de onderhandse aanbesteding niet goed. Van der Sluys vertrekt naar een tijdelijke woning. In januari 1897 gaat de Gemeenteraad akkoord met de nieuwbouw op gemeentegrond naast de school. De districtsschoolopziener vindt dat niks: geen woning op de speelplaats naast de school. Tussen burgemeester Kruimel (tegen) en wethouder Heemsbergen en raad (vóór) ontstaat ruzie over de bouw.

Speelplaats

Eind maart 1897 wordt het project opnieuw uitgesteld. De verwachting is dat alles duurder uitvalt. De schoolopziener blijft ook tegen: er is Rijkssubsidie ontvangen voor de aanleg van de speelplaats en de grond moet beschikbaar blijven voor 'de vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek'. De wethouder klaagt bij de Commissaris der Koningin over tegenwerking van de burgemeester bij de uitvoering van raadsbesluiten. Dat helpt. Uiteindelijk mag er toch gebouwd worden op de speelplaats, mits de gemeente grond bijkoopt voor een speelplaats. De aankoop van aangrenzende grond lukt pas in juni.

Bouw

Op 22 juni is de aanbesteding. W.F. Mulckhuijse uit Vinkeveen krijgt de opdracht op 30 juni. Bouwkosten fl. 4990,-. De bouw gaat snel, maar niet snel genoeg, ook al omdat opzichter Rigter het plan voor de bouw van een schuur afkeurt. Op 29 oktober krijgt Van der Sluys eindelijk de sleutels.

Broederlijk

Leuk is dat op de eerste steen alle partijen broederlijk bij elkaar staan. De tekst luidt:
"GESTICHT 1897
MR.J.C. KRUIMEL, BURGEMEESTER
M.HEEMSBERGEN ) WETHOUDERS.
C.J.KEA                   )
P.V.D.SLUYS, HOOFD DER SCHOOL.
J.RIGTER, OPZICHTER."
Zou de commotie rond de bouw de reden zijn dat er geen precieze datum op de steen staat vermeld? De school wordt in 1925 voor Hfl. 5000,- verkocht aan de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs .

 
Share |
gearchiveerd onder: