Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

Sluiswachterhuis

Het sluiswachterhuis is nauw verbonden met de geschiedenis van Sluisvaart. Het huis werd in 1877 gebouwd. Het was het eerste huis dat aan de Sluisvaart werd bewoond. Jan van Leeuwen was de eerste sluiswachter.

  • Het sluiswachterhuis is nauw verbonden met de geschiedenis van Sluisvaart. Het huis werd in 1877 gebouwd. Het was het eerste huis dat aan de Sluisvaart werd bewoond. Jan van Leeuwen was de eerste sluiswachter.
    52.2965124 4.9141108
    • Woonhuis

Klik hier voor meer foto's....

Gedempte Sluiskom 15
1191 GP Ouderkerk aan de Amstel

Sluisvaart

In 1875 werd bij Koninklijk Besluit een concessie verleend om het gebied dat nu De Nieuwe Bullewijk heet, te vervenen, te bedijken en droog te malen. In de veenderij werd een watergang – de Sluisvaart - aangelegd om de waterhuishouding te kunnen controleren en om transport over water tussen Diemen, Duivendrecht en de Bullewijk mogelijk te maken. Dat transport over water diende vooral de turfschepen. Vanwege het niveauverschil werd eens schutsluis aangelegd. De sluis werd in 1877 opgeleverd, samen met het sluiswachterhuis. Aan de kant van de huidige Julianalaan werd een komvormig water aangelegd om schepen tijdelijk af te meren: de sluiskom. Over de sluiskom werd een vaste brug gebouwd om het verkeer over de Holendrechterweg/Julianalaan niet te hinderen. Langs de Sluisvaart kwamen kleine, veelal houten huizen te staan, die in hoofdzaak werden bewoond door veenarbeiders.

Sluiswachters

Op 1 oktober 1877 betrekt de eerste sluiswachter, Jan van Leeuwen, met zijn gezin het sluiswachtershuis. Hij blijft er tot 1894. De laatste sluiswachter is Jansje Verheul-Van Driel, weduwe van Cornelis Verheul.

De vervening van de Nieuwe Bullewijk eindigde omstreeks 1906. Nadat ook de naastgelegen veenconcessie De Toekomst eind jaren ’30 was uitgeput, verloor de Sluisvaart grotendeels zijn functie als waterverbinding. De sluis en de brug worden in 1936 gesloopt. De sluiskom wordt in 1939 gedempt. Het sluiswachterhuis komt in het bezit van Gerrit de Jager, die er een melkhandel start.

Nieuwbouw

In de zestiger jaren van de vorige eeuw ontstaan plannen voor de bouw van een nieuwe woonwijk. Die is nodig om te voorzien in de groeiende vraag naar woningen in Ouder-Amstel. De plannen lopen vertraging op, doordat de nieuwbouw een betere bemaling noodzakelijk maakt. Het oude gemaal kan dat niet meer aan. Het duurt tot 1975, voordat het nieuwe gemaal aan het werk kan. Ondertussen zijn de plannen gewijzigd. In 1971 wordt besloten tot de bouw van de wijk Sluisvaart-Hoofdenburg met ca. 660 huizen. Intussen worden geleidelijk alle woningen aan de Sluisvaart gesloopt, De laatste in 1975.

Het sluiswachterhuis en de watergang zijn de enige zichtbare erfgoederen, die aan het vroegere Sluisvaart doen denken.

 
Share |
gearchiveerd onder: