Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

.

Sections

Verschijningsfrequentie

Speuren en Ontdekken verschijnt in april, augustus en december.

 

Aanlevering van kopij is mogelijk respectievelijk tot 1 februari (voor het aprilnummer), tot 1 juni (voor het augustusnummer) en tot 1 oktober voor het decembernummer.

Tekst gelieve u aan te leveren als platte tekst in Times Roman 12. Tekst behorend bij afbeeldingen gelieve u in de tekst aan te geven. Afbeeldingen met een minimale resolutie van 300 dpi verzoeken wij u los van de tekst te verzenden.

De redactie besluit over plaatsing en bepaalt in welk nummer het artikel zal verschijnen. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten of niet te plaatsen, dat alles in overleg met de auteur. 

Share |