Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

.

Sections

Redactie

Naam lid  Sinds
Anneke Boomars (beeldredactie) april 2008
Ton van Noorden december 2005
Ruud P. Siekerman (eindredacteur) augustus 2003
Ria de Swart- Van Doornewaard  (correctie) april 2006
Willemies van der Velden april 2012
Frans Zwerver augustus 2019
   
   

Danielle de Graaff (vormgeving), Phyllis Baak (vormgeving)

De redactie besluit over plaatsing en bepaalt in welk nummer het artikel zal verschijnen. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten of niet te plaatsen, dat alles in overleg met de auteur. 

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen berust bij de schrijver.

In overleg met de redactie en onder vermelding van de herkomst, mag uit Speuren en Ontdekken worden overgenomen.

Contact: Ruud P. Siekerman, rpsiekerman@hotmail.com

Share |