Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

.

Sections

ANBI status

De Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel is door de belastingdienst met ingang van 2010 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN/fiscaal nummer: 8219.60.325
Alle bestuursleden verrichten de werkzaamheden onbezoldigd.

De jaarstukken (begroting, balans, staat van baten en lasten, jaarverslag) treft u aan onder de tab "Over de vereniging" in het linker menu.
Contactgegevens
Email:  wolfaems@xs4all.nl

Deze ANBI Status geeft belastingvoordelen voor personen en instellingen (zoals onze Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel). Zo zijn zij over te schenken bedragen geen schenkings- of successierechten verschuldigd. 

Personen (en ook bedrijven) die tijdens hun leven aan de Vereniging willen schenken of doneren, kunnen deze bedragen als gift bij hun belastingopgave opvoeren.

Ook donateurs kunnen hun donaties als gift opvoeren op hun belastingopgave.

Vanaf 1 januari 2014 kan een periodieke schenking op twee manieren worden vastgelegd, namelijk bij de notaris óf in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de Historische Vereniging. Indien u kiest voor de laatste mogelijkheid dan bespaart u honderden euro’s en een bezoek aan de notaris.

U kunt ook eenmalig schenken. Een eenmalige schenking kunt u overmaken op:
rekening NL80 RABO 035 18 44 678  t.n.v. de Historische Vereniging Wolgerus van Aemstel,
onder vermelding van "schenking". Wij zijn blij met iedere extra bijdrage.
Wilt u ook lid worden van de Vereniging? Klik dan op de knop links van deze tekst "Word lid of donateur".

Op de website van de Belastingdienst staan voorbeeldformulieren: een overeenkomst voor een periodieke gift in geld en in geval van een machtiging voor automatische incasso een betalingsvolmacht voor een periodieke gift in geld. 

Share |