Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

.

Sections

Gegevensbescherming

De bescherming heeft als kenmerk dat de eigenaar van diens persoonsgegevens altijd het laatste woord heeft en onterecht gebruik of misbruik wordt voorkomen. Dit betekent het volgende: een persoon geeft de Vereniging toestemming om zijn gegevens te gebruiken die ze nodig heeft om te functioneren. Deze persoon moet weten welke bestuurder in de vereniging over zijn gegevens beschikt. Wanneer deze persoon geen band meer heeft met de Vereniging vernietigt de Vereniging de persoonsgegevens, tenzij zij deze wil houden voor een ander doel. Voor dit andere doel moet de persoon toestemming geven. Ook moet de Vereniging een plan hebben als persoons gegevens wegraken, bijvoorbeeld door een ´lek´ of diefstal.

De Vereniging gebruikt de persoonsgegevens voor de uitoefening van haar verenigingsdoel, : de belangstelling voor de lokale geschiedenis in Ouder-Amstel en omgeving te stimuleren. Het verrichten van onderzoek naar lokale geschiedenis, deze te bestuderen en de resultaten toegankelijk te maken voor een groter publiek. Het bestuur van de Vereniging is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonlijke gegevens van haar leden volgens de eisen daartoe gesteld in de AVG. Een persoon die zich als lid van de Vereniging heeft aangemeld heeft daarmee toegestaan dat zijn persoonsgegevens mogen worden gebruikt. De Vereniging zal deze gebruiken en beschermen conform de eisen gesteld in de AVG.

Het betreft de persoonlijke gegevens:

• Datum begin en einde lidmaatschap

• Administratie/lidnummer

• Naam, voor- en achternaam en indien gehuwd naam van hun partner

• Geslacht

• Adres

• Telefoon

• Mailadres

• Bankrekeningnummer

Drie leden van het bestuur zijn belast met het beheer van de ledenadministratie en verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens: de ledenadministrateur, de penningmeester en de adjunct-penningmeester. Persoonsgegevens worden opgeslagen in de ledenadministratie. De ledenadministratie staat op de computer van bestuursleden die belast zijn met het beheer.

•Een lid kan te allen tijde zijn persoonsgegevens inzien

• Een lid kan ten allen tijde zijn gegevens laten wijzigen

• Een lid kan een beperking van zijn gegevens aangeven Indien derden de ledenadministratie willen gebruiken, kan dat alleen na expliciete schriftelijke toestemming van leden.

Share |