Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

Lange Brug

De Lange Brug over de Amstel was de belangrijkste verbinding tussen Ouder- en Nieuwer-Amstel. Al in 1356 is sprake van een brug op deze plek. De brug werd in 1939 afgebroken en weer opgebouwd in het Openluchtmuseum te Arnhem.

  • De Lange Brug over de Amstel was de belangrijkste verbinding tussen Ouder- en Nieuwer-Amstel. Al in 1356 is sprake van een brug op deze plek. De brug werd in 1939 afgebroken en weer opgebouwd in het Openluchtmuseum te Arnhem.
    52.2971371813 4.9011281582
    • Verdwenen Monumenten

Klik hier voor meer foto's....

Brugstraat
1191 AV Ouderkerk aan de Amstel

Lange Brug

Aan het eind van de Brugstraat, waar nu het Jan Coevertveer ligt, was de oprit naar de Lange Brug over de Amstel. Tot 1939 lag hier de Lange Brug, die Ouder- en Nieuwer-Amstel verbond. De brugverbinding heeft een lange historie die teruggaat tot de middeleeuwen. Al in 1356 wordt melding gemaakt van een brug op deze plek. De brug was eeuwenlang - tot ca. 1650 - een belangrijke schakel in de wegverbindng tussen Amsterdam en Utrecht.
In 1938 werd de Provinciale weg aangelegd en werd de huidige brug over de Amstel gebouwd. De Lange Brug werd daarna afgebroken en weer opgebouwd in het Openlucht Museum te Arnhem. Op de plaats van de
Lange Brug kwam een pontverbinding voor langzaam verkeer. Aan de overzijde van de Amstel, dus aan de Amstelzijde, staat nog steeds het fraaie witte brugwachtershuis.

De Lange Brug had grote historische waarde. De brug symboliseerde - evenals het pontje - de verbondenheid van de twee Ouderkerken aan weerszijden van de Amstel: de oostkant is gemeente Ouder-Amstel, de westelijke kant, de buurt over Ouderkerk is gemeente Amstelveen. 

Sinds 1356 werd het brugonderhoud bekostigd door bruggeld te heffen. Dat was kennelijk onvoldoende, want in 1531 bleek de brug in verval. Vanaf die tijd tot 1613 werd de oeververbinding met een pont onderhouden. Na 1613 lag er steeds een brug, met lange opritten en een beweegbaar deel dat soms dubbel uitgevoerd was. De brug had dus een of twee klappen. Tot 1939 dus. In de jaren '60 nam het verkeer op de Provinciale weg zodanig toe, dat de nieuwe brug overbelast raakte. Daarom werd naast de brug een verhoogde, vaste noodbrug gelegd werd. Deze brug lag er van 1969 tot 1976. Na het in gebruik nemen van rijksweg A9 werd hij weer weggehaald.

Openlucht Museum

Toen in 1938 de Provinciale weg werd aangelegd, kwam daarin de huidige brug over de Amstel te liggen, zo'n 300 meter verderop. De Lange Brug werd afgebroken en voor een groot deel weer opgebouwd in het Openluchtmuseum te Arnhem, in de Zaanse buurt. De karakteristieke brug is daar tot op de dag van vandaag te bewonderen.

Jan Coevertveer

De Lange Brug werd na 1939 vervangen door een kabelpontje voor voetgangers en fietsers. Dat deed dienst tot de jaren zeventig. Evenals de Lange Brug is het Jan Coevertveer van historisch belang voor Ouderkerk aan de Amstel. Het symboliseert de verbondenheid van de twee beschermde dorpsgezichten op de beide Amsteloevers. Het opgeknapte oude pontje vaart 's zomers elke zondagmiddag. Het pontje wordt in de vaart gehouden door donateurs en de vrijwilligers.

 
Share |
gearchiveerd onder: