Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

Korte Dwarsweg 10

Eén van de weinige overgebleven houten huizen in de gemeente Ouder-Amstel. Het huis is gebouwd rond 1910. Dit type huizen werd vroeger veel gebouwd, voornamelijk ten behoeve van de veenwerkers en landarbeiders. Het pand is begin 2017 afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw.

  • Eén van de weinige overgebleven houten huizen in de gemeente Ouder-Amstel. Het huis is gebouwd rond 1910. Dit type huizen werd vroeger veel gebouwd, voornamelijk ten behoeve van de veenwerkers en landarbeiders. Het pand is begin 2017 afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw.
    52.3036897 4.9267754
    • Verdwenen Monumenten

Klik hier voor meer foto's....

Korte Dwarsweg 10
1191 LE Ouderkerk aan de Amstel

De Nieuwe Bullewijk

Het huis doet herinneren aan de tijd van de veenontginningen in de tweede helft van de 19e/begin 20e eeuw en is daarom nauw verbonden met de geschiedenis van Ouder-Amstel. Het huis is gelegen in een voormalige veenderij, genaamd De Nieuwe Bullewijk, dichtbij een andere veenderij De Toekomst (1910-1940). Het werd rond 1910 gebouwd door oliehandelaar Koning, die ook een klein boerenbedrijf had. Het huisje is tot op de dag van vandaag eigendom van dezelfde familie.
De vergunning voor de vervening werd afgegeven in 1875. In de vergunning was de voorwaarde opgenomen dat de vervening na 30 jaar voltooid zou zijn; in 1905 dus. In 1908 viel het gebied, dat uitgeveend was en onder water stond, geheel droog. De polder - 273 ha groot - kreeg dezelfde naam als de voormalige veenderij. Pas nadat de polder was drooggelegd konden wegen worden aangelegd.
Eén ervan in de Korte Dwarsweg. De polder werd later doorsneden door de Rijksweg A2. Het deel van de polder ten noordoosten van de A2 werd daarna bebouwd (Amsterdam Zuidoost). De polder in de gemeente Ouder-Amstel is een landschappelijk monument, ondanks de oprukkende verstedelijking en de directe nabijheid van kantoren, flats, sportaccommodaties, wegen, kunstwerken, etc. De Nieuwe Bullewijk was niet de laatste veenderij. De veenderijen De Toekomst en de Zuidveenderij zijn van later datum.

Turfwinning

Aan de Korte Dwarsweg kun je nog iets terugzien van het zware werk in het veen en de polder. Seizoensgebonden arbeid van mannen, vrouwen en kinderen, die van de vroege ochtend tot de late avond werkten voor een karig bestaan. Ze is ook een spaarzame herinnering aan de winning van turf en het gebruik ervan als brandstof voor verwarming en voedselbereiding. Het houten huis op nummer 10 straalt dat uit, ook al is het gebouwd als eenvoudige middenstandwoning en niet als veenwerkershuis.

Van de geschiedenis van de vervening is in de bebouwde omgeving nauwelijks meer iets zichtbaar. Veel van dat soort arbeidershuizen stond vroeger ook in het nabije Sluisvaart. Ze moesten daar allemaal wijken voor de gelijknamige nieuwbouwwijk, die in de jaren '70 werd aangelegd.

 

 
Share |
gearchiveerd onder: