Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

Jan Coevertveer/Lange Brug

Jan Coevertveer. Lange Brug. Brugstraat. 1191 AV Ouderkerk aan de Amstel. Aan het eind van de Brugstraat ligt het Jan Coevertveer. Tot 1938 lag hier over de Amstel de Lange Brug, die Ouder- en Nieuwer-Amstel verbond. Er is voor het eerst sprake van een brug in 1356. In 1938 werd de Provinciale weg aangelegd en werd de huidige brug over de Amstel gebouwd. De Lange Brug werd afgebroken, en weer opgebouwd in het Openlucht Museum te Arnhem. De Lange Brug werd vervangen door een pontje. Het Jan Coevertveer, vaart nu nog op bepaalde dagen. Aan de overzijde van de Amstel staat het fraaie witte brugwachtershuis. Het Jan Coevertveer symboliseert de verbondenheid van de twee beschermde dorpsgezichten aan weerszijden van de Amstel: Het Ouderamstelse en het Amstelveense deel (de buurt over Ouderkerk).

  • Jan Coevertveer. Lange Brug. Brugstraat. 1191 AV Ouderkerk aan de Amstel. Aan het eind van de Brugstraat ligt het Jan Coevertveer. Tot 1938 lag hier over de Amstel de Lange Brug, die Ouder- en Nieuwer-Amstel verbond. Er is voor het eerst sprake van een brug in 1356. In 1938 werd de Provinciale weg aangelegd en werd de huidige brug over de Amstel gebouwd. De Lange Brug werd afgebroken, en weer opgebouwd in het Openlucht Museum te Arnhem. De Lange Brug werd vervangen door een pontje. Het Jan Coevertveer, vaart nu nog op bepaalde dagen. Aan de overzijde van de Amstel staat het fraaie witte brugwachtershuis. Het Jan Coevertveer symboliseert de verbondenheid van de twee beschermde dorpsgezichten aan weerszijden van de Amstel: Het Ouderamstelse en het Amstelveense deel (de buurt over Ouderkerk).
    52.2971765496 4.90119253121
    • Bruggen en Ponten

Klik hier voor meer foto's....

Brugstraat
1191 AV Ouderkerk aan de Amstel

Lange Brug

Aan het eind van de Brugstraat vinden we de remmingswerken van een pontje: het Jan Coevertveer.
In de 16e en 17e eeuw was hier ook al een pontverbinding. Tot 1938 lag hier over de Amstel de Lange Brug.
Hier begon ooit de oprit van de Lange Brug, die de Amsteloevers van Ouder- en Nieuwer-Amstel verbond. Deze brug heeft de Brugstraat in het Ouder-Amstelse deel van Ouderkerk met de Amstelzijde in het Amstelveense deel verbonden. Er is voor het eerst sprake van een brug
in 1356. De brug werd onderhouden door bruggeld te heffen, maar in 1531 kwam de brug in verval. Vanaf die
tijd tot 1613 werd de oeververbinding met een pont onderhouden. Daarna lag er steeds een brug, met lange opritten en een beweegbaar deel dat soms dubbel uitgevoerd was. De brug had dus een of twee klappen.

Openlucht Museum

Toen in 1938 de Provinciale weg werd aangelegd, kwam daarin de huidige brug over de Amstel te liggen. De Lange Brug werd afgebroken, en gedeeltelijk weer opgebouwd in het Openlucht Museum te Arnhem, in de Zaanse buurt. De Lange Brug werd toen een tijdlang vervangen door een pontje, dat dienst deed tot de jaren zeventig. Het opgeknapte oude pontje, Jan Coevertveer, vaart nu nog op bepaalde feestdagen. Het verkeer op de Provinciale weg nam zodanig toe, dat er ter ontlasting naast de brug een verhoogde, vaste noodbrug gelegd werd. Deze brug lag er van 1969 tot 1976. Na het in gebruik nemen van rijksweg A9 werd hij weer weggehaald. Aan de overzijde van de Amstel, dus aan de Amstelzijde, staat het fraaie witte brugwachtershuis.

Twee Ouderkerken

Het Jan Coevertveer is van historisch belang voor Ouderkerk aan de Amstel en symboliseert de verbondenheid van de twee beschermde dorpsgezichten aan weerszijden van de Amstel: Het Ouderamstelse en het Amstelveense deel (de buurt over Ouderkerk). In de zomer vaart het pontje elke zondagmiddag. Het pontje wordt in de vaart gehouden door donateurs en de vrijwilligers.

Zie ook de website van de Stichting Vrienden van het Pontje: www.pontje.nl

 
Share |
gearchiveerd onder: