Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

ANBI

Wegens veranderende regelgeving met betrekking tot ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen), dient op de website van de instelling een aantal gegevens te worden vermeld.
Stichting Historisch Museum Ouder-Amstel

Fiscaal nummer 8506.85.059

Contactgegevens

Adres: Kerkstraat 3-8 – 1191JB  Ouderkerk a/d Amstel
Telefoon: 020-6957027
Email: histori@Xs4all

Bestuurssamenstelling

Samenstelling en namen van het bestuur

Voorzitter :   J.Coevert
Secretaris :   I. van der Meer
Penningmeester: R.Zepeda                                                                                                                                        

Lid : H. van Keulen
Lid : A. van Fessem

Beleidsplan

Gezien de omvang van het beleidsplan wordt alhier volstaan met opsomming van de belangrijkste beleidsvoornemens;

 • Cultureel entrepreneurschap;
 • Aantrekkelijke exposities over het gebied Amstelland;
 • Brede doelgroep, ook regionaal;
 • Goede zichtbaarheid, virtueel en fysiek;
 • Samenwerkend met partijen als andere musea, ondernemers en culturele instellingen;
 • Biedt arrangementen aan;
 • Verzorgt vast programma onderdeel op instanties als scholen en verzorgingshuizen;
 • Zet bron in als ‘verhalenfabriek’;
 • Heeft Interactief aanbod op alle gebieden;
 • Beschikt over structurele financiering (buiten de gemeenten) en nieuwe bronnen;
 • Kent groot aantal morele verbindingen;
 • Beschikt over ambassadeurs die naar buiten treden;
 • Zet sociale media in.
Beloningsbeleid

Het museum wordt geheel door vrijwilligers beheerd. Deze zijn ongehonoreerd behoudens in een enkel geval de maximaal fiscaal toegestane netto vrijwilligersvergoeding van € 125,00 per maand en in voorkomend geval een onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

De doelstelling

De statutaire doelstelling van het museum luidt: het verzamelen, beheren, registreren, documenteren, bestuderen, presenteren en publiceren van museale voorwerpen en informatiedragers op het gebied van het huidig en toekomstig erfgoed van Ouder-Amstel en omstreken. De stichting streeft er naar dat het museum een ontmoetingsplaats zal zijn voor hen die kennismaken met, die zich verdiepen in, of die publiceren over de geschiedenis en het eigene van Ouder-Amstel.

De activiteiten

De activiteiten van het museum bestaan voornamelijk uit het inrichten en voor het publiek openstellen van exposities.
Deze waren in 2014;

 • De Gouden Eeuw in Ouder-Amstel
 • Beth Haim 400 jaar
Financiële verantwoording

Het museum legt financiële verantwoording af aan de subsidiegever, zijnde de gemeente Ouder-Amstel, door middel van de jaarlijkse begroting en de realisatie daarvan in de vorm van de jaarrekening.

Het museum ontvangt als enige inkomstenbron van de gemeente Ouder-Amstel een subsidie die geheel wordt besteed aan de exploitatie van het museum. 
 

Jaarrekening Historisch Museum 2017

Download hier de jaarrekening 2017 van het Historisch Museum
 

 

Share |