Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

ANBI

Wegens veranderende regelgeving met betrekking tot ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen), dient op de website van de instelling een aantal gegevens te worden vermeld.
Stichting Historisch Museum Ouder-Amstel

Fiscaal nummer 8506.85.059

Contactgegevens

Adres: Kerkstraat 3-8 – 1191JB  Ouderkerk a/d Amstel
Telefoon: 020 496 4365
Email: info@museumamstelland.nl

Bestuurssamenstelling

Samenstelling en namen van het bestuur

Voorzitter :          H. van Keulen 

Vice-voorzitter:    A. van Fessem

Secretaris :          I. van der Meer

Penningmeester: R.Zepeda                                                                                                                                        

Lid :                     M. van Zuilichem

Beleidsplan

Gezien de omvang van het beleidsplan wordt alhier volstaan met een opsomming van de belangrijkste beleidsvoornemens.

U kunt het gehele beleidsplan hier downloaden.

 • Cultureel entrepreneurschap;
 • Aantrekkelijke exposities over het gebied Amstelland;
 • Brede doelgroep, ook regionaal;
 • Goede zichtbaarheid, virtueel en fysiek;
 • Samenwerkend met partijen als andere musea, ondernemers en culturele instellingen;
 • Biedt arrangementen aan;
 • Verzorgt vast programma onderdeel op instanties als scholen en verzorgingshuizen;
 • Zet bron in als ‘verhalenfabriek’;
 • Heeft Interactief aanbod op alle gebieden;
 • Beschikt over structurele financiering (buiten de gemeenten) en nieuwe bronnen;
 • Kent groot aantal morele verbindingen;
 • Beschikt over ambassadeurs die naar buiten treden;
 • Zet sociale media in.

 

Beloningsbeleid

Het museum wordt geheel door vrijwilligers beheerd. Deze zijn alsmede het bestuur geheel onbezoldigd, behoudens in een enkel geval van de maximaal fiscaal toegestane netto vrijwilligersvergoeding van € 180,00 per maand en in voorkomend geval een onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

De doelstelling

De statutaire doelstelling van het museum luidt: het verzamelen, beheren, registreren, documenteren, bestuderen, presenteren en publiceren van museale voorwerpen en informatiedragers op het gebied van het huidig en toekomstig erfgoed van Ouder-Amstel en omstreken. De stichting streeft er naar dat het museum een ontmoetingsplaats zal zijn voor hen die kennismaken met, die zich verdiepen in, of die publiceren over de geschiedenis en het eigene van Ouder-Amstel.

Jaarrekening Museum Amstelland

Download hier de jaarverslag 2020 van Museum Amstelland.

 

Share |