Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

.

Sections

Activiteiten

De activiteiten in 2018 van de Vereniging in Duivendrecht, Ouderkerk en Waver worden in het Werkplan van de Vereniging genoemd. Het Werkplan 2018 staat vermeld onder ´Over de Vereniging´. Wij vatten deze activiteiten in het kort samen.

22 maart 2018

Algemene Ledenvergadering (voorjaarsvergadering) van de Historische Vereniging in het Dorpshuis in Duivendrecht.

22 November 2018

Algemene Ledenvergadering (najaarsvergadering) van de Historische Vereniging in het Dienstencentrum van Coherente, Diedrick van Haarlemstraat 3, Ouderkerk a/d Amstel.

Speuren en Ontdekken

- Driemaal per jaar (april, augustus, december) verschijnt het historisch nieuwsblad Speuren en Ontdekken. Hierin wordt regelmatig verslag gedaan van interessante ontwikkelingen en onderzoeksresultaten. Belangstellenden voor redactiewerkzaamheden of inhoudelijke bijdragen zijn altijd welkom.

Excursies

Tweemaal per jaar organiseert de evenementencommissie een excursie in Amstelland en omgeving. Dit onder leiding van deskundigen en met boeiende achtergrondverhalen. Zo hebben we in vorige jaren excursies georganiseerd naar Abcoude, polder de Rondehoep, Pampus, Weesp, Vinkeveen, Purmerend gecombineerd met o.a. lezingen, een grondboring, een boottocht, een bezoek aan een fort, een molen en een gemaal.

Cursus Oudnederlands schrift

Hier leer je handschriften uit vroegere eeuwen te vertalen naar hedendaags Nederlands. Die vertaling noemen we transcripties. De cursus vindt plaats op de 2e donderdag van de maand (bij voldoende belangstelling, aanmelding via de werkgroep Transcriptie oude teksten).

Werkgroepen

Binnen de vereniging kunt u deelnemen aan de werkgroepen Archeologie, Middeleeuwen Amstelland, Historisch Onderzoek, Transcriptie middeleeuwse en vroeg moderne teksten, de Evenementencommissie, de Website Commissie of op andere wijze betrokken zijn bij de Vereniging. 

Website Monumenten Ouder-Amstel

Deze website wordt beheerd door een werkgroep als een apart onderdeel van de website Historisch Amstelland. De inhoud wordt verzorgd door Piet de Boer en Alex de Boer, bijgestaan door een adviesraad: Ans Quirijnen, Hennie de Haan,  Mary de Boer, Peter Lichtenveldt, Piet Roos, Peter van Schaik, Ruud Siekerman en Wim Welling.

Contact: Alex de Boer, axboer@hotmail.com

Contacten met zusterverenigingen

Regelmatig hebben we bestuurlijk contact met andere historische verenigingen en instellingen: Diemen, Abcoude, Amstelveen, Driemond, Proosdijlanden. Ieder jaar organiseert één van deze historische verenigingen een bijeenkomst.

Vrijwilligers

De vereniging draait op vrijwilligers. Jaarlijks is er een vrijwilligersdag om dit te vieren, dit jaar op 15 september 2018.

Bestuur

 De Vereniging wordt geleid door het bestuur, de samenstelling staat hierboven vermeld onder Vereniging. De Vereniging staat open voor nieuwe bestuursleden. Op dit moment is er vacature binnen het bestuur voor de functie van voorzitter.

De voorzitter zit de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen voor, houdt het reilen en zeilen van de vereniging in de gaten, vertegenwoordigt de vereniging naar buiten, delegeert taken en heeft een actieve rol in de ontwikkeling van de vereniging. Belangstellenden kunnen vrijblijvend kennismaken met het bestuur, het functioneren van de vereniging en activiteiten of vergaderingen bijwonen om een concreter idee te krijgen van deze functie. 

 

 

Share |