Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

Museum/Diaconiehuisjes

Het gezellige Historisch Museum, voorheen Oudheidkamer, is gevestigd in voormalige diaconiehuisjes (1733). Het heeft een prachtige collectie voorwerpen uit regionale geschiedenis w.o. keramiek.

  • Het gezellige Historisch Museum, voorheen Oudheidkamer, is gevestigd in voormalige diaconiehuisjes (1733). Het heeft een prachtige collectie voorwerpen uit regionale geschiedenis w.o. keramiek.
    52.2954404 4.9024098
    • Woonhuis
    • Rijksmon-1

Klik hier voor meer foto's ....

Kerkstraat 3 – 8
1191 JB Ouderkerk aan de Amstel

Diaconiehuisjes

Zes voormalige diaconiehuisjes in eigendom van de van de Amstelkerk (PKN), daterend uit 1733. Nu is hier het Historisch Museum Ouder-Amstel gevestigd. Rijksmonument 31961.

Oudheidkamer

De diaconie van de Hervormde kerk had huisjes voor behoeftige weduwen. We weten dat dit voor 1733 al het geval was, want toen is besloten de toenmalige huisjes af te breken en nieuwe te bouwen. Deze huisjes uit 1733 staan er nu nog steeds. De laatste bewoner vertrok in 1978. Aanvankelijk wilde men de pandjes slopen maar uiteindelijk werden ze beschikbaar gesteld aan de Wereldwinkel en de Oudheidkamer. De Oudheidkamer is inmiddels het Historisch Museum Ouder-Amstel en biedt plaats aan een vaste expositie over de geschiedenis van Ouder-Amstel en wisselexposities over zeer diverse onderwerpen.

Achterom

De huisjes waarin het museum gevestigd is kennen een bewogen geschiedenis. Vanaf de Kerkstraat kijken we eigenlijk tegen de achterkant aan. De ingangen van de woninkjes, en dus van het museum, zijn achterom. De straat liep vroeger namelijk aan de andere zijde. Zoals in het museum nog te zien was er in ieder huisje een kleine kamer met een bedstee, en een opgang naar de zolder. Ook had iedere woning een schouw met een schoorsteen. Waterleiding was er niet. Water werd geput uit een put bij de kerkmuur, waarvoor een geringe vergoeding betaald werd. Ook een toilet ontbrak, er was een gemeenschappelijke plee die nog af en toe te bezichtigen is. Omstreeks 1900 werd een oud gebouw aan de Amstel afgebroken en vervangen door een paar grotere diaconiehuizen.

Museum

Het rijtje langs de straat raakte na Wereldoorlog II danig in verval, zodat een aantal ervan zelfs onbewoonbaar verklaard werd. In 1961 wordt in de gemeenteraad een voorstel behandeld om de brug, de bakkerij en de diaconiehuisjes te slopen en er een verkeersader van te maken. De stemmen staken en het voorstel wordt aangehouden. In 1963 komt het terug en weer staken de stemmen. In 1968 worden de huisjes tot monument verklaard. Het kantoor van de begraafplaats trekt er in er komt een informatiekantoortje annex VVV over de historie van Ouder-Amstel. Dat groeit uit tot Gemeentelijke Oudheidkamer, en na vertrek van het kantoor van de begraafplaats tot Historisch Museum. Het beheer van de begraafplaats vindt nu geheel plaats vanuit het woonhuis bij de ingang van de begraafplaats.

Collectie

De vaste tentoonstelling behandelt de historie van het gebied Ouder-Amstel (Ouderkerk/Duivendrecht/Waver). Bijzonder is het zgn. Benningh-object: een fraaie kaart van Amstelland die de 16e eeuwse, waterstaatkundige situatie weergeeft. De verzameling van objecten uit de gemeente bestaat o.a. uit gebruiksvoorwerpen, vaandels en ander textiel, keramiek (keramisch atelier H. van Akkeren), porselein w.o. Amstelporselein, enkele middeleeuwse stenen en de deksel van een middeleeuws kinderdoodkistje. Daarnaast zijn er tijdelijke tentoonstellingen die een relatie hebben met de omgeving.

Bibliotheek

Het museum heeft een bibliotheek die voor studiedoeleinden beschikbaar is. Het museum beschikt over duizenden foto's en prentbriefkaarten. Een groot deel van deze collectie is gedigitaliseerd en eenvoudig toegankelijk. Er is een verzameling en kaarten uit de 17e, 18e en 19e eeuw.

 

 
Share |
gearchiveerd onder: ,