Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

Stichting Erfgoed Amstelland


De Stichting Erfgoed Amstelland werd opgericht op 29 augustus 2013 ten kantore van Notariaat Bellaar c.s. te Amstelveen.

Het doel van de Stichting is het beschermen en voor publiek toegankelijk maken en/of houden van voor de historie van het middeleeuws grondgebied van Ouder-Amstel van belang zijnde goederen en het bij de inwoners van voormeld grondgebied bevorderen van belangstelling voor onder- en bovengronds erfgoed in hun leefomgeving.

De Stichting Erfgoed Amstelland is bij beschikking van de Belastingdienst vanaf 1 november 2015 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Stichting is ingeschaald in de categorie culturele ANBI.

Het bestuur van de Stichting functioneert vanaf januari 2018 in de volgende samenstelling:
Mw. J. (Joyce) Langenacker, voorzitter, namens de Gemeente Ouder-Amstel
Mw. J.A.C. (Jozé) van der Voort-van der Heijden, secretaris, namens het Cultuurplatform
  Ouder-Amstel
Hr. C.A.J. (Rob) Ammerlaan, penningmeester, namens de Historische Vereniging
  Wolfgerus van Aemstel
Hr. H. (Henk) van Keulen, namens het Historisch Museum Ouder-Amstel
Hr. H.T.C.M. (Hans) Out, namens de Stichting Promotie Ouder-Amstel

De Stichting heeft de volgende kunstwerken, cq verzamelingen in eigendom:
Schilderij Storck
Aquarel Kruimel
Archief Albers
Collectie Van Bethlehem

 

Laatste actualisering: 3 maart 2018

Share |